De stimuleringsmaatregel ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ is in de meeste provincies met één jaar verlengd. Agrariërs, voormalige agrarische ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok kunnen een aanvraag voor subsidie indienen tot en met 31 oktober 2016.

Met de regeling beogen de twaalf provincies om zoveel mogelijk asbestdaken te saneren, het gebruik van duurzame energie te bevorderen en daarmee gezondheids-risico’s te verminderen. Maar ook een versnelling in asbestverwijdering te realiseren in aanloop naar het asbestverbod vanaf 2024.

De regeling – die in de tweede helft van 2013 is opengesteld – liep aanvankelijk tot 1 september 2015. De meeste provincies hebben nog budget beschikbaar; de hoogte daarvan verschilt per provincie. Alleen in provincie Flevoland is het volledige subsidiebedrag benut. De regeling wordt tot en met oktober 2016 verlengd zolang de financiële middelen toereikend zijn. Tot nu toe is met bijdrage van de regeling circa 2 miljoen m² asbest verwijderd in het landelijke gebied.

Verschillen per provincie

Gedeputeerde Staten in provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg hebben besloten om de regeling met een jaar te verlengen. In Gelderland en Zuid-Holland is de regeling gesloten. Naar verwachting wordt hij in januari 2016 opnieuw geopend. Provincie Flevoland is op zoek naar additionele middelen. Afhankelijk daarvan wordt bezien of de regeling kan worden verlengd. Provincie Noord-Holland is voornemens om binnen afzienbare tijd het besluit tot verlenging van de regeling voor te leggen aan Gedeputeerde Staten.

Wat houdt de regeling in?

De regeling ziet er globaal als volgt uit:

  • € 4,50 subsidie per m2 asbestdak
  • Minimaal 250 m2 te saneren asbestdak
  • Sanering moet gepaard gaan met terugplaatsing van zonnepanelen
  • Plaatsing van minimaal 5kW-piek aan zonnepanelen
  • Per aanvrager maximaal 15.000 euro subsidie

Aanvullende informatie

Meer informatie over de regeling en de voorwaarden per provincie is te vinden op www.asbestvanhetdak.nl. Evenals een subsidieaanvraagformulier en contactgegevens van de digitale en telefonische helpdesk.