Asbestverbod van de baan


Het verbod op asbesthoudende daken is voorlopig van de baan. De eerste kamer heeft het wetsvoorstel dat asbestdaken per 1 januari 2025 verbiedt dinsdag 4 juni 2019 weggestemd. Het is nog niet duidelijk of en wanneer er nieuwe regelgeving komt voor het verwijderen van asbestdaken.

Links

Nieuwsbericht www.aannemervak.nl | Verbod asbesthoudende daken van de baan
Nieuwsbericht www.bndestem.nl | Verbod op asbestdaken van de baan